Udeskole

Udeskole har sin faste plads på skemaet

Udeskole er defineret som en metode, hvor eleverne får mulighed for at opleve deres faglighed i stedet for blot at høre om det i klasseværelset.

Vi er bevidste om, at mennesker lærer bedst – og i øvrigt udvikler større lyst til at lære – når de kan se og forholde sig til netop det, de arbejder med, samt hvis de kan se meningen med det, de arbejder med. Hos os handler Udeskole derfor ikke kun om at komme ud i naturen, men at skabe en kobling mellem teori og praksis. Alle fag har deres plads i Udeskolen.

Målet med vores Udeskole handler således om at skabe en sund balance mellem den teoretiske forståelse og oplevelsen af de konkrete emner i en autentisk sammenhæng udenfor klasselokalets fire vægge. Denne vekselvirkning stimulerer elevernes lyst til livslang læring og giver eleverne en meningsfyldt hverdag. Udeskole har sin faste plads på skemaet, hvor vi en uge om året afsætter hele ugen til udeskoleforløb.

Udover den effekt, som Udeskolen naturligvis har på den faglige del af undervisningen, er den også medvirkende til at udvikle elevernes sociale forståelse, da de oplever hinanden i nye og anderledes sammenhænge. Dette resulterer i, at eleverne finder nye styrker og sider frem hos sig selv og hos de andre elever.

En bedre motorik og god motion er endnu én af de positive elementer, da eleverne udfolder sig fysisk på alle vores ture.

Birk - udeskole