Om Langtved Friskole

Velkommen

Vi er rigtig glade for at kunne byde dig og din familie velkommen på Langtved Friskole. Her har vi børnene i centrum – og det skal forstås bogstaveligt. Vi sikrer os, at vores elever bliver klar til den verden, der venter dem efter endt 9. klasse, at de bliver aktive medspillere i det samfund, de er en del af.
Samtidig er vi en skole, hvor fælleskabet vægtes rigtig højt. De store er opmærksomme på de små, således at alle har en god dag og trives. Vi har fælles legeplads med vores børnehave, hvilket medvirker til at skabe tryghed og fælleskab hos børnene. Derudover benytter vi arealerne i boldklubben på den anden side af vejen, som giver de ældste elever et større spillerum.
Langtved Friskole er en skole, hvor læring, fællesskab og tryghed styrkes og dyrkes. På den måde sikrer vi, at alle kommer videre på en ungdomsuddannelse efter endt grundskole.

Med venlig hilsen
Langtved Friskole og Børnehave

Logo Langtved Friskole og Børnehave

Skolens værdigrundlag

Vores kerneopgave

er at skabe et trygt og anerkendende miljø for alle børn med fokus på det enkelte barns læring, udvikling og trivsel.

Vores ambition

er at være en skole, hvor vi uddanner vore elever, således at de alle kan påbegynde en ungdomsuddannelse efter endt grundskoleforløb hos os (0. – 9. årgang). Vi ønsker at være en skole, hvor vi ser det enkelte barns potentiale, og udvikler dette således, at de bliver den bedst mulige udgave af sig selv.

Vores passion

er at vi har eleven i centrum og følger tidens trend og ”kundernes” krav lidt bedre end alle andre. Vi er gode ambassadører for vores skole og arbejder engageret i samme retning for at nå vores mål.

Et fælles værdisæt

På Langtved Friskole har vi et fælles værdisæt for alle medarbejdere og elever, som vi arbejder efter.

De 4 værdier, der gennemsyrer vores skole kan sammenfattes som INFO

Det, at vi alle arbejder efter de samme værdier, har stor betydning for, at vi når vores ambitiøse målsætning. Vi er en skole med vækst på agendaen – men det er samtidig også vigtigt for os, at vejen til vækst er krydret med begejstring, og at vi hjælper hinanden i dagligdagen med at nå vores mål.

Rammer for skolens liv

På Langtved Friskole foregår undervisningen på hold på tværs af de kendte klasseopdelinger.

Eleverne inddeles på hold ud fra deres alder, faglige og sociale kompetencer.
Eleverne undervises i deres nærmeste udviklingszone, hvilket giver mulighed for, at det enkelte barn oplever succes med at løse den stillede opgave.
Vores undervisning tilpasses eleverne og ikke omvendt. Vi har 4 – 5 hold hvert år med ca. 2 årgange på hvert hold.

Holdene har navne efter træer, og vores yngste hold hedder PIL og det ældste EG. Vi tilstræber, at vores hold ikke har flere end 20 elever.

2 piger foran langtved friskole skilt

Vores klasser

PIL / 0. - 2. klasse

Her lærer man at gå i skole, knækker tal- og bogstavkoden samt stifter for første gang bekendtskab med faget engelsk.
PIL

BIRK / 5. - 6. klasse

Her bliver eleverne sikre i fagene og begynder derfor at arbejde tværfagligt.Her stifter eleverne også langsomt bekendskab til faget tysk. Eleverne får gradvis større opgaver for og bliver udfordret. Der er et krav om læsning hjemme 15 minutter i en bog valgt frivilligt.
BIRK

Bøg / 3. - 4. klasse

Her konsoliderer fagene sig og fagligheden folder sig ud. Eleverne bliver sikre læsere og begynder så småt at kunne analysere.
BØG

EG / 7. - 9. klasse

Her tager udskolingen sin begyndelse. Eleverne får større opgaver for og bliver udfordret, så de bliver klar til verden udenfor ”murene”. Eleverne bliver klar til deres ungdomsuddannelse og arbejder målrettet mod afgangsprøverne, som vi forventer alle består.

Vi har et tæt samarbejde med UUO om ungdomsuddannelser og praktikmuligheder. Derudover har vi siden 2018/2019 haft et samarbejde med Danske Maritime om maritime uddannelser.
EG

Slutmål, delmål og undervisningsplaner

På Langtved Friskole følger vi som udgangspunkt Folkeskolens Fælles Mål, for alle skolens fag. Vi henviser således til Folkeskolens Fælles Mål:https://emu.dk/grundskole

Dog er der i nogle fag afvigelser i læseplanerne. Skolens læseplaner i de fag er beskrevet her:

 

Kristendom

Vi har som skole vagt at eleverne i indskolingen modtager undervisning i kristendomskundskab efter Folkeskolens Fælles Mål indtil efter 3. klasse. Vores mål er således identisk med trinmålene indtil Efter 3. klasse. Herefter overtager forældrene selv opdragelsen af deres børns religiøse tilhørsforhold.

I skolen inddrages viden om kristendom og andre religioner når det er naturligt i andre fag, herunder især i dansk, historie og samfundsfag.

Vi har derudover et tæt samarbejde med den lokale præst i Flødstrup, som tilrettelægger konfirmationsforberedelsen i samarbejde med skolen. Derudover tilbydes alle elever på 3. årgang minikonfirmation. Hver år til jul deltager vi i en julegudstjeneste tilrettelagt til netop vores elever.

 

Kor

På Langtved Friskole har vi valgt at alle elever i indskolingen deltager i korundervisning en gang om ugen som en del af deres musikundervisning. Vi betragter musikken og sangen som et fællesskabsdannende redskab. Vi ønsker at bevare og stimulere børnenes umiddelbare glæde ved musikken. Ud over at musik skal være en udtryksform for det enkelte barn, skal undervisningen fremme fællesskab og samhørighed.

Kor skal stimulere børnenes motoriske og intellektuelle udvikling og vække barnets naturlige nysgerrighed på livet.

Vi henviser i øvrigt til fælles mål for musik.

Priser og indskrivning

Vi har løbende indskrivning på skolen, og der er altid mulighed for en gratis prøveuge, hvor vi i fællesskab kan vurdere, om vores skole er der bedste tilbud til jer og jeres barn.

Kontakt skoleleder Frederik Fog Svendsen på tlf. nr. 31541016

Indskrivning til kommende 0. årgang foregår altid mandag i uge 47 og bliver annonceret på facebook.

Der opkræves et indskrivningsgebyr på 500 kr.