Børnehavepriser

Børnehave

1800 kr Pr. Måned i 11 måneder
  • Juli er betalingsfri
  •  
  •  

Sommerferiepasning

500 kr Pr. barn pr. uge i juli
  • Tilmelding til pasning i juli er medio marts
  • Vi kan ikke tilbyde pasning, såfremt der er tilmeldt under 5 børn
  • Uge 29 holder vi ferielukket

Overgang til skole

Børnehaven og skolen samarbejder om en vippeordning, hvor barnet det år, hvor barnet starter i skolen til august, har en del timer i skolen fra 1. maj. Når barnet tilmeldes vippeordningen, ændres prisen til 1125 kr., som er prisen for skoledelen fra 8-12.

Åbningstider børnehave

Åbningstider Børnehave
Mandag - torsdag 6.15 - 17.00
Fredag 6.15 - 16.00

Søskenderabat

Såfremt I som forældre har børn i både skole og børnehave, betales der fuld pris for børnehaven, og der gives søskenderabat på skoledelen svarende til en skolepris på 850kr. + evt. SFO.

Betaling

Betaling skal tilmeldes til betalingsservice.

MANGLENDE BETALING
Oplever I udfordringer med at betale, opfordrer vi jer til at kontakte os hurtigst muligt med henblik på at drøfte en løsning. Betales skyldige skole- eller børnehavepenge ikke rettidigt, vil Langtved Friskole og Børnehave rykke for betaling. Derefter vil det skyldige beløb blive overdraget til Gældsstyrelsen til inddrivelse.

Fortsat manglende betaling vil ende med udmeldelse af eleven.