Priser for Langtved Friskole

Hvis I har flere børn på skolen eller i skole og børnehave, vil prisen pr. barn være højest for det yngste barn, ca. 25 % billigere for næste barn og gratis for 3. barn.

Betaling af skolepenge skal tilmeldes betalingsservice.  

Skolepenge for elever på Langtved Friskole er:

1. Barn

1125 kr Pr. Måned i 12 måneder
  •  

2. Barn

850 kr Pr. Måned i 12 måneder
  •  

3. Barn

GRATIS Ved 2 betalende børn
  •  

Udmeldelse

Når du melder dit barn ud, har du 1 måneds opsigelse og betaler pr. løbende måned, dvs. udmeldes dit barn fx 5. oktober, så betaler du skolepenge for oktober og november.

Manglende betaling

Oplever I udfordringer med at betale, opfordrer vi jer til at kontakte os hurtigst muligt med henblik på at drøfte en løsning. Betales skyldige skole- eller børnehavepenge ikke rettidigt, vil Langtved Friskole og Børnehave rykke for betaling. Derefter vil det skyldige beløb blive overdraget til Gældsstyrelsen til inddrivelse. Fortsat manglende betaling vil ende med udmeldelse af eleven.