Kommunikation og sprog

Fokus på barnets sproglige udvikling

I børnehaven har vi særligt fokus på barnets sproglige udvikling. Vi har flere gange ugentlig læseleg hvor en gruppe børn går fra med vores faste voksen, hvor der læses historie og arbejdes med delelementer fra historien. Gruppen sammensættes efter børnenes udvikling og udfordringer.

Børnehaven har ingen madpolitik, men derimod appellerer vi til sund fornuft hos jer forældre. Det forstås ved, at det I forældre giver barnet med i madpakken, må barnet spise uanset rækkefølge. Det har vi valgt for at skabe et læringsrum omkring samtalerne ved maden, så samtalerne får mere liv og plads til højtlæsning, røverhistorier og fjollerim.

Fælles morgensang med skolen kommer i den nærmeste fremtid tilbage igen. Her mødes vi en fast dag om ugen, om morgenen, med skoledelen, hvor vi synger forskellige sange, mens vores musikpædagog fra Nyborg Musikskole spiller klaver til.

I en nær fremtid starter vi et forløb op gennem Nyborg Musikskole i børnehaven.

Ligeledes har vi et tæt og stærkt samarbejde med Nyborg Kommunes tale- og hørepædagog, som efter behov kommer og underviser hos os i huset.