Børneperspektiv

Anerkende børnene

I vores børnehave mener vi, at børn skal høres og tages alvorligt. Vi inviterer børnene til at være aktive medskabere i eget liv.

Uanset om der er tale om hverdagsrutiner, børneinitierede aktiviteter eller voksenstyrede aktiviteter, tager vi udgangspunkt i børnenes interesser og ønsker.

På videoen har vi et eksempel på, hvordan børneperspektivet kan udspille sig i vores hverdag.

Her har de voksne sat rammerne ud fra børnenes ønsker og interesser, som i dette tilfælde er sneglen. Børnenes interesse for snegle bliver det fælles fokus i legen og skaber grundlag for fordybelse, hvor alle børnenes individuelle initiativer bliver en vigtig del af skabelsen af et stærkt børnefællesskab.

Når vi følger børnenes spor på denne måde, sikrer vi, at alle børn får succesoplevelser, hos os.