Kerneopgaver

Anerkende børnene

I vores børnehave er vores kerneopgave at anerkende børnene for dem de er og alle de initiativer hvert barn kommer med. Det gør vi ved at være nærværende i vores relation til barnet, er nysgerrige på barnets oplevelse af verden, og at hvert barn har en vigtig plads i vores fællesskab. For os er det vigtigt, at hvert barn har en god og tryg relation til både børn og voksne i børnehaven, så barnet har en tryg og genkendelig hverdag, når de er hos os. Trygheden skaber vi gennem nærvær og omsorg for det enkelte barn og ved at følge vores børn tæt igennem en dag i børnehaven.

Barn og pædagog tegner hos Børnehaven Livstræet
Børn og voksen leger sammen i børnehaven livstræet

Legen er omdrejningspunktet

Legen er omdrejningspunktet for udvikling sammen med andre børn og voksne i vores hverdag. Vi voksne er med til at sætte rammen for legen ud fra barnets interesse og inddrager barnets initiativer i samspil med resten af børnefællesskabet. Der er altid plads til at tage en afstikker og gå i børnenes spor, hvor vi voksne er den guidende gennem legen. Læring sker gennem legen og hverdagens rytme. Derfor ser vi også de daglige rutiner såsom at skifte tøj i garderoben som et læringsrum.

Inddrage forældre

For at vi kan sikre den bedste trivsel og udvikling for vores børn i børnehaven, er det vigtigt for os at inddrage jer forældres perspektiv som forståelse og anerkendelse af det hele barn. Vi inkluderer jer forældrene som eksperter på eget barn for at inddrage genkendelige elementer i barnets hverdag mellem hjem og børnehave. Det gør vi blandt andet ved at tage udgangspunkt i det, barnet er optaget af for at styrke relationen mellem voksne og børn.

Hjælpevenner

I Livstræets børnehave har vi en hjælpeven-ordning, hvor et stort og et lille barn danner par – de er i høj grad selv med til at vælge hinanden. Vi bruger ordningen i vores hverdag alt efter aktiviteter. De store børn er meget bevidste om rollen, idet de er opmærksomme på at hjælpe deres ”lille” ven med stort set alt. Vi har taget fotos af hjælpevennerne, som hænger på vores dør. Dette bevirker, at de ældste børn er opmærksomme på de yngre børns behov for hjælp.