Forældresamarbejde

Et tæt forældresamarbejde

I vores børnehave prioriterer vi et tæt samarbejde med jer forældre, for at kunne samarbejde målrettet omkring jeres barns udvikling og trivsel. Derfor sætter vi stor pris på ærlighed, gensidig respekt og tillid til hinanden. Vi vægter jer forældres fortrolighed meget højt, og på den måde mener vi, at vi får det bedste samarbejde omkring dét at se hele barnet.

I hverdagen er det vigtigt for os at være nærværende, og at vi kan dele hvordan barnets dag er gået og have en daglig dialog om både stort og småt.

Når dit barn starter i Livstræet afholdes der en opstartssamtale efter ca. 3 måneder. Derudover afholdes der forældresamtale en gang årligt samt to forældremøder fordelt ud på året.

  • at skabe rammer for gode relationer mellem børnene
  • at skabe gode kontakt, børn og voksne imellem
  • voksenstyrede aktiviteter.