Karakterer og uddannelse

Resultat af skolens karaktergivning

Der afholdes Folkeskolens Afgangseksamen i 9. klasse. Skolen deltager i et censorsamarbejde med skoler fra Nyborg og Kerteminde Kommune.

I dec/jan afholdes terminsprøver for 8 + 9. årgang. Der afholdes terminsprøver i de fag eleverne skal og kan komme til afgangseksamen i.

Eleverne i skolens overbygning for standspunktkarakter 2 gange årligt. Der gives årskarakterer.

I prøvetermin maj /juni 2022 opnåede vores 4 elever i 9. årgang følgende karakter:

 

Fag:

Gennemsnit ved prøven

Dansk læsning

5,5

Dansk Retskrivning

7

Dansk Skriftlig fremstilling

8,5

Dansk Mundtlig

9,5

Engelsk Mundtlig

9,5

Matematik uden hjælpemidler

9

Matematik med hjælpemidler

9

Naturfag

10,8

Gennemsnit af obligatoriske prøver

8,6

Derudover henvises til uddannelsesstatestik.dk

Elevernes overgang til ungdomsuddannelse

Vi henviser til uddannelsesstatistik som samler info vedr. elevernes videre færd fra de har forladt os.

uddannelsesstatistik.dk

Generelt gælder det at når eleverne forlader Langtved Friskole, er der en plan for alle vores 9. årgangs elever. Ca halvdelen tager i 10. klasse på enten efterskole eller et 10. klassescenter, resten sender vi direkte videre til en ungdomsuddannelse. En meget lille del af vores elever sendes videre til en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse således at vi sikre at vores elever er klædt på til livet efter grundskolen.