Velkommen til

Langtved Friskole og Børnehave

Friskole og Børnehave

Langtved Friskole er en lille skole med 0. – 9. klasse og børnehave, der ligger i centrum af trekantsområdet Ullerslev, Kerteminde og Nyborg.

Hos os er alle børn i centrum, hvilket sikrer, at jeres barn hver dag går glad i skole og kommer glad hjem med gode sociale og faglige oplevelser og en følelse af at være blevet set, hørt og forstået.

At det virker, kan vi se, fordi 100 procent af vores elever starter på en ungdomsuddannelse.

Vi prioriterer nærværet i dagligdagen, og at alle børn bliver udfordret i lige præcis deres faglighed. Det kan vi gøre, fordi vi har medarbejdere, der bringer både person og faglighed i spil hver dag, og fordi vi ikke kun er nærværende sammen med børnene men i lige så høj grad i samarbejdet med hjemmet. Fordi vi tror på, at når et barn trives, udvikler det sig også optimalt både personligt og fagligt. Kort og godt kan det siges sådan:

Vi er den skole, som vi i fællesskab skaber i hverdagen.
Børn, forældre, medarbejdere og ledelse bidrager alle til skolens sjæl, som kendetegnes ved tilgængelighed, nærvær, glæde og faglighed.

Dreng foran Langtved Friskole og Børnehave
elever på langtved friskole

Forældre fortæller