Traditioner

I Livstræet har vi en del traditioner som vi forsøger at holde fast i. Der giver nogle holdepunkter for det enkelte barn og dennes familie.

Juletraditioner + bedsteforældredag

Til jul laver vi pebernødder til vores fælles julefest som afvikles sammen med skolen den næstsidste skoledag inden juleferien. Derudover laver vi hemmeligheder og gavekort.

Det er også her vores ene bedsteforældredag ligger. Vi bruger november og december måned på at geare ned og være i nuet. Vi holder julefrokost og ser julefilm på storskærm. Ligeledes har vi pakkekalenderhygge.

børn julehygger ved juletræ

Julefest

Den sidste uge op til juleferien står i krea fagenes tegn. Her arbejder alle på at lave flotte juleting til salg i boderne som stilles op dagen før sidste skoledag op til jul.

Herfra sælger børnehaven sine pebernødder som er produceret i ugens løb, ligesom poserne de er i er klargjort i ugens løb.

Festen er for forældre, søskende, bedsteforældre og alle udefrakommende som har lyst til at støtte vores skønne børnehave og skole

Fastelavn

Hvert år afholder vi fastelavn for børnehavebørnene. Nogle år inviterer vi de lokale dagplejere til at komme og slå katten af tønden sammen med os og hygge en formiddag.

Børnehaven har bagt fastelavnsboller som denne formiddag spises med stor vellyst og alle er klædt flot ud.

Projektopgaveuge

I løbet af foråret skal 9. årgang lave en projektopgave. Det er blevet til at vi alle arbejder i sammen uge med samme tema.

 I 2019 var det verdensmålene og det bliver spændende at se hvad der besluttes for 2020. Her bliver vi alle lidt klogere på en emne udenfor årshjulet og det ender med en udstilling som alle er velkomne til at komme og se i løbet af den sidste dag i ugen.
Og alene har vi følgende traditioner

Påsketraditioner

Til påske gør vi en del ud af at lave, dekorere og sende gækkebreve ud.

Derudover sår vi karse i fint dekorerede bøtter med kyllinger som tema. Vi afholder påskefrokost hvor hvert barn medbringer en ret til fælles buffet.

Rodfest

Lige inden Rod starter i skole 1. maj holder vi en fest for dem i børnehaven. Her inviteres forældrene og søskende til at komme og tage afsked med de ældste børn der nu starter i skole.

Alle medbringer en ret til fælles buffetbord og inden vi spiser skal Rod – børnene vise hvor klar de er til at komme i skole. Det er altid en skøn aften!

Bedsteforældredag

Vi har 2 årlige bedsteforældredage. Den ene dag er en dag i december, hvor bedsteforældrene inviteres til at komme og bage småkager sammen med deres barnebarn. Når kagerne er bagt skal vi hygge og smage på disse. Vi klipper også julepynt og spiser æbleskiver.

Den anden bedsteforældredag bliver afviklet i foråret hvor vi gerne vil have en blomsterdag. Her inviteres bedsteforældrene til at komme i børnehaven medbringende en blomst vi kan plante eller så ude i vores uderum. Når planterne er sået/gravet ned kan vi lave aktiviteter omkring emnet krible – krable og nyde en legeplads i fuldt flor

Børn der skal starte i klassen PIL på Langtved Friskole

Overgang til skolen

Efter juleferien begynder vi så småt på at forberede Rod mere målrettet på at de skal i skole. Vi er således med til Kor undervisning.

Og i løbet af foråret mødes vi med vores kommende klassekammerater og har aktiviteter sammen, ligesom vi deltager i nogle SFO aktiviteter….