Aktiviteter

Aktiviteter på Langtved Friskole

På Langtved Friskole følger vi de nye fælles mål for folkeskolen indenfor de humanistiske fag, naturfagene og idræt. Hvert fag linker til de nye fælles mål for det pågældende fag.

Udover det har vi Kor, som et særligt fag, der dækker elementer fra de musiske fag og en udeskoleuge som er særlige metoder, der højner udbyttet af alle fag(ene).

På Langtved Friskole har vi kristendomsundervisning indtil udgangen af indskolingen, hvorefter vi ikke længere underviser i dette. Eleverne i 9. årgang kan således heller ikke gå til prøve i faget. Kulturdelen i religioner indgår herefter, hvor det er naturligt i dansk, historie, samfundsfag og naturfag.

Fra skoleåret 2019/2020 har vi prioriteret, at der er tid til musikskolens tilbud om undervisning og samspil i “skoletiden”. Det foregår således i de lektioner, der er afsat til UUV (understøttende undervisning), hvor de elever, der ikke går til musik, tilbydes UUV med deres lærer/pædagog, og resten går til musik med Therese fra musikskolen. Et tilbud vi udbygger og fastholder fremover. Det er kun antal tilmeldte, der afgør hvor mange hold vi har.

UUV er frivillig undervisning og ligger derfor i yderpositioner, hvorfor forældrene kan vælge at hente deres børn, og dermed indgår de ikke i UUV. De fleste elever deltager dog i UUV, som plejer at være et populært “fag”.

dreng foran langtved friskole skilt