Kor

Kunsten at synge i kor

Kor omfatter elementer fra fælles mål for musik.
En gang om ugen kommer Therese og underviser vores Indskoling* i kor. Her lærer eleverne at forstå kunsten at synge i kor. Eleverne bruger deres indlærte evner til at optræde ved bl.a. koncerter i samarbejde med Odense Symfoniorkester.

Mål:

  • Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse
  • Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse
  • Eleven kan lytte til og udtrykke sig om musik
  • Eleven kan lytte opmærksomt til og udtrykke sig varieret om musik