Priser for SFO

SFO-tiden laver vi mange forskellige aktiviteter med børnene i centrum. Det er en mulighed for at børnene kan indgå i fællesskaber på tværs af klasserne, hvilket er med til at skabe social trivsel blandt alle indskolingens børn.

Det sociale samvær i SFOén giver børnene mange gode oplevelser med hinanden og er med til at skabe et stærkt fællesskab, som tages med ind i hverdagens klassemiljø.

Derfor er alle børn i 0.-3. klasse automatisk tilmeldt både morgen- og eftermiddagsmodulet i SFOén, men skal selvfølgelig kun benytte SFOén i det omfang, man ønsker.

Prisen for SFO er 400,- pr. måned.

Juli måned er betalingsfri. Hvis man ønsker pasning i juli, er prisen 500 kr. pr. barn pr. uge. Tilmelding til SFO i juli er medio marts.

Uge 29 er ferielukket.

I sommerferien tilbyder vi ikke pasning, såfremt der er under 5 tilmeldte børn.

SFO 0. - 3. klasse

SFO-pris

400 kr Pr. Måned
  • Juli er betalingsfri. Hvis man ønsker pasning i juli er prisen 500 kr. pr. barn pr. uge. Tilmelding til pasning i juli er medio marts.
  • Uge 29 er ferielukket
  • Vi tilbyder ikke pasning såfremt der er under 5 tilmeldte børn.

Juli er betalingsfri

Juli er betalingsfri. Hvis man ønsker pasning i juli er prisen 500 kr. pr. barn pr. uge. Tilmelding til pasning i juli er medio marts.

Åbningstider SFO

Åbningstider SFO
Mandag - fredag 6.15 - 08.00 og 14.00 - 17.00
(dog fredag til kl. 16.00)