Om Børnehaven Livstræet

Børnehaven Livstræet

Som alt andet på Langtved Friskole og Børnehave har også børnehaven et trænavn. Børnehavens navn er Livstræet. Børnegrupperne er inddelt i Rod (førskolebørn), Spire (de ca. 4 årige) og Frø (de børn der netop er i gang med deres første år i børnehave) og Mini Frø (de børn der lige er startet og skal lære at gå i børnehave).

Livstræet er en lille, overskuelig børnehave, hvor tryghed og nærvær præger vores hverdag. Det giver os de bedste betingelser for at have øje på det enkelte barns behov og udvikling. Vi er ude rigtig meget og udforsker flittigt nærmiljøet.

Børnehaven er en daginstitution under Langtved Friskole. Børnehaven er normeret til 30 børn.

Børnehaven Livstræet ligger i Langtved, en mindre by cirka 20 km udenfor Odense og 11 km fra Nyborg. Der er mulighed for at benytte offentlig transport som skolebus.

Børnehaven er fysisk placeret på skolens areal. Vi kan benytte os af skolens øvrige faciliteter såsom køkkenet, gymnastiksalen, bålhytten m.m. Vi er bevidste om at bruge de lokaler, vi har til rådighed for at skabe plads og ro til børnene. Vi har nem adgang til den lokale skov og sportsplads, og stranden ligger blot 5 km borte.

Pige klatrer i træ hos børnehaven livstræet

Børnehaven livstræets fokuspunkter

Kerneopgaver

Anerkende børnene for dem de er...

Forældresamarbejde

Et tæt samarbejde med forældrene...

Børneperspektiv

Børn skal høres og tages alvorligt...

Natur, udeliv og science

Naturen er en del af læringsmiljøet...

Social udvikling

Fri for mobberi...

Kommunikation og sprog

Fokus på barnets sproglige udvikling...