Værdier

Tryghed, faglighed og læring

Langtved Friskole & Børnehaven kerneopgave er at skabe et trygt og anerkendende miljø for alle børn med fokus på det enkelte barns læring, udvikling og trivsel.

Vi skaber rammer for tryghed, faglighed og læring i fællesskab mellem skole, forældre og elever – hvor børnenes trivsel og dannelse er en fælles opgave.

 

Tryghed

Vi har barnet i centrum

Vi skaber trygge rammer hvor alle føler sig set/hørt.

Vi er autentiske og empatiske

Vi tolerer ikke mobning

Vi styrker de sociale kompetencer

Vi har fokus på elevernes sociale trivsel og arbejder med individuelle målsætninger

Børnehave, SFO og skole arbejder tæt sammen om at skabe et godt læringsmiljø.

Naturen og lokalområdet spiller en vigtig rolle i undervisningen   

Vi prioriterer fællesskabet

Vi tager ansvar som en arbejdsplads og prioriterer medarbejdertrivsel og tager individuelle hensyn

Faglighed

Vi sikre at det enkelte barn bliver set og hørt og at der både vil være tid og rum til fordybelse.

Aktiviteter og undervisningen foregår på tværs af alder og i hold, hvor det er hensigtsmæssigt

Vi har et højt fagligt niveau og udfordrer altid i nærmeste udviklingszone.

Vi ser motion og sundhed som en naturlig del af læringsmiljøet.

I skolen har grundfagene en særlig prioritet. Desuden vægtes den tidlige sprogindlæring.

I skolen er IT-støttet undervisning en integreret del af hverdagen. Alle børn få udleveret en tablet eller pc.

Læring

Vi vægter ansvarlighed, anerkendelse, fællesskab, engagement og gensidig respekt - både blandt børn, forældre og personale. 

Vi har tid til forældrene og besvare henvendelser inden for rimelig tid.

Vi prioriterer et højt aktivitetsniveau med sociale arrangementer og fleksibilitet

Vi udviser gensidig respekt og udvikler medbestemmelsesretten.

Vi har et højt informationsniveau på alle niveauer.

 

Mission

Vores mission er at udvikle børn og unge til selvstændige individer med tro på egne evner, stort selvværd, gode samarbejdsevner og oplevelser af at være en del af det gode fællesskab, så de er klar til livets udfordringer og udnytter deres potentiale for at skabe egen og samfundets fremtid. 

Dette gør vi ved at sikre at de … 

* · kan arbejde sammen og være aktive i processen 

* · udnytter deres fulde og individuelle potentiale 

* · hviler i sig selv og vil udfordres 

* · behandler deres medmennesker med respekt 

* · fagligt har alle muligheder åbne i deres fremtidige virke

Vision

Vores vision er at Langtved Friskole og Børnehave vil være kendt for at skabe læring gennem gode traditioner og digitalisering både for det enkelte barn og for fællesskabet. 

Hvor vi er nytænkende indenfor 

  • overgangen mellem niveauer (børnehave-skole, skole-ungdomsuddannelser) 
  • forældresamarbejdet
  • hvordan vi tænker uddannelse og læring