Dagligdag i Livstræet

Dagsrytme

Dags- og ugerytme
I hverdagen har vi morgentimerne sammen fra 6:10 - 7:30, med skolens SFO morgen børn. Her er der mulighed for et morgenmadstilbud med havregryn eller boller, og hygge så alle kan vågne og føle sig klar til dagen der kommer. Når vi har spist morgenmaden sammen tilbydes en aktivitet. Morgenstunden har vi både inde og ude alt efter årstiden. Tirsdag, onsdag og torsdag klokken 9, når alle er landet i børnehaven, deles børnene ud i aldersopdelte grupper; Minifrø, Frø, Spire og Rod. Grupperne har den samme voksen gennem hvert planlagt forløb i tidsrummet 9 - 12. Når grupperne mødes kl. 9 tilbydes formiddagsmad, mens vi taler om hvad dagen byder på. Den nye styrkede læreplan er særligt omdrejningspunktet for gruppe tiden om formiddagen. Klokken 11 spises madpakkerne i gruppen sammen med den voksne. Mandag og fredag er faste ude dage hvor der tilbydes forskellige aktiviteter. Fredag er vores faste maddag hvor vi laver mad sammen med børnene. Tre gange ugentlig har vi Læseleg, hvor alle børn roterer i grupper i løbet af året.

Efter frokost tilbydes de børn der har behov for det en hvilestund. Over middag har vi legegrupper et begrænset tidsrumt for at dyrke betydningsfulde venskaber på tværs af både alder og relationer. Om onsdagen går Rod gruppen fra og har særlig tilrettelagte førskoleaktiviteter hvor en gruppe også har Læseleg. Der tilbydes efterfølgende frem til eftermiddagsmaden, 13:30 en aktivitet. Klokken 13:30 tilbydes eftermiddagsmad hvor vi blandt andet tilbyder havregryn, boller eller sin madpakke. Vores forældre i børnehaven er gode til, at bidrage til vores eftermiddagsmad med hjemmebag eller indkøbt frugt også. Resten af eftermiddagen tilbydes en aktivitet af en voksen og plads til fri leg. Vores SFO børn støder til os fra kl. 15 til vi lukker kl. 17. Vores samarbejde med skolen og SFO´en sikrer, at der er en rød tråd i børnenes hverdag gennem hele deres tid på Langtved Friskole og Børnehave samtidig med, at det skaber et tæt forældresamarbejde.
Det er blevet en vigtig del af vores rytme og rutine at have større fokus på håndvask og hygiejne. Derfor vasker både børn og voksne hænder når de kommer, før hvert måltid samt efter toiletbesøg. Børnene vil ofte gerne hjælpe med praktiske gøremål i løbet af dagen såsom, at vaske legetøj og rydde op efter maden.

Vi arbejder meget struktureret med vores lærerplaner, og har læringsmål for børnene.

Pædagogisk læreplan for Livstræet

 

 

 

Traditioner

I Livstræet har vi en del traditioner som vi forsøger at holde fast i. Der giver nogle holdepunkter for det enkelte barn og dennes familie.

Naturvidenskabsuge 39 

Hvert år afholder vi naturvidenskabsuge omkring et nyt tema. i 2021 er det indeklima og trivsel. Alle steder på matriklen summer det af børn og voksne der arbejder med samme tema. Det ender altid ud med flotte udstillinger. Vi deltager også sammen med indskolingen i årets masseeksperiment.

Julefest

Den sidste uge op til juleferien står i krea fagenes tegn. Her arbejder alle på at lave flotte juleting til salg i boderne som stilles op dagen før sidste skoledag op til jul. Herfra sælger børnehaven sine pebernødder som er produceret i ugens løb, ligesom poserne de er i er klargjort i ugens løb. Festen er for forældre, søskende, bedsteforældre og alle udefrakommende som har lyst til at støtte vores skønne børnehave og skole

Projektopgaveuge

I løbet af foråret skal 9. årgang lave en projektopgave. Det er blevet til at vi alle arbejder i sammen uge med samme tema. i 2019 var det verdensmålene og det bliver spændende at se hvad der besluttes for 2020. Her bliver vi alle lidt klogere på en emne udenfor årshjulet og det ender med en udstilling som alle er velkomne til at komme og se i løbet af den sidste dag i ugen.

Og alene har vi følgende traditioner

Bedsteforældredag

Vi har 2 årlige bedsteforældredage. Den ene dag er en dag i december, hvor bedsteforældrene inviteres til at komme og bage småkager sammen med deres barnebarn. Når kagerne er bagt skal vi hygge og smage på disse. Vi klipper også julepynt og spiser æbleskiver. Den anden bedsteforældredag bliver afviklet i foråret hvor vi gerne vil have en blomsterdag. Her inviteres bedsteforældrene til at komme i børnehaven medbringende en blomst vi kan plante eller så ude i vores uderum.  Når planterne er sået/gravet ned kan vi lave aktiviteter omkring emnet krible - krable og nyde en legeplads i fuldt flor

Fastelavn

Hvert år afholder vi fastelavn for børnehavebørnene. Nogle år inviterer vi de lokale dagplejere til at komme og slå katten af tønden sammen med os og hygge en formiddag. Børnehaven har bagt fastelavnsboller som denne formiddag spises med stor vellyst og alle er klædt flot ud.

Påsketraditioner 

Til påske gør vi en del ud af at lave, dekorere og sende gækkebreve ud. Derudover sår vi karse i fint dekorerede bøtter med kyllinger som tema. Vi afholder påskefrokost hvor hvert barn medbringer en ret til fælles buffet.

Rodfest Lige inden Rod starter i skole 1. maj holder vi en fest for dem i børnehaven. Her inviteres forældrene og søskende til at komme og tage afsked med de ældste børn der nu starter i skole. Alle medbringer en ret til fælles buffetbord og inden vi spiser skal Rod - børnene vise hvor klar de er til at komme i skole. Det er altid en skøn aften!

Grundlovsfest

De år hvor 5. juni er en hverdag har vi sammen med forældrene frokost i det grønne fra kl. ca. 12 - 14. Vejret bestemmer om det er ude på legepladsen eller under halvtaget der dækkes op.

Juletraditioner 

Til jul laver vi pebernødder til vores fælles julefest som afvikles sammen med skolen den næstsidste skoledag inden juleferien. Derudover laver vi hemmeligheder og gavekort. Det er også her vores ene bedsteforældredag ligger. Vi bruger november og december måned på at geare ned og være i nuet. Vi holder julefrokost og ser julefilm på storskærm. Ligeledes har vi pakkekalenderhygge.