Plan og rytme

Dagsrytme

I hverdagen har vi morgentimerne sammen med skolens SFO morgenbørn. Her er der mulighed for et morgenmadstilbud og hygge så alle kan vågne og føle sig klar til dagen der kommer. Når vi har sendt skolebørnene i skole, har vi morgensamling, hvor vi snakker om, hvad der skal ske i løbet af dagen. Om formiddagen har vi flere voksenstyrede aktiviteter, der tager afsæt i både læreplanerne og vores fokuspunkter - musik, science og sproglig indlæring. De børn der har behov for det, har hvilestund efter frokost. Eftermiddagen er til mere fri leg. Rigtig mange af aktiviteterne foregår udendørs.

Vi har et tæt samarbejde med skoledelen og skolens SFO. Vi er sammen med SFO børnene om eftermiddagen på legepladsen., hvilket giver børnene mulighed for at lege med de øvrige børn på skolen. Vi har ind i mellem fælles aktiviteter med SFO børn som fx rollespil og bålmad.

Vores samarbejde med skolen og SFO´en sikrer, at der er en rød tråd i børnenes hverdag gennem hele deres tid på Langtved friskole og børnehve samtidig med, at det skaber et tæt forældresamarbejde.

Vi arbejder meget struktureret med vores lærerplaner, og har læringsmål for børnene.

Derudover arbejder vi i institutionen med fastlagte aktiviteter der tager udgangspunkt i månedens læringstema. Vi har særlig fokus på Sproglige kompetencer og Science.

Året er delt ind i de 6 temaer.

Leg

Vi arbejder målrettet og iværksætter bevidst en praksis med henblik på at styrke børns fællesskaber gennem vores aktiviteter og leg.

Personalet har fokus på:

  • at skabe rammer for gode relationer mellem børnene
  • at skabe gode kontakt, børn og voksne imellem
  • voksenstyrede aktiviteter.

Børn lærer mange ting gennem leg. De udvikler forståelse for hinanden, empati, forhandle, vente på tur, lytte til hinanden, løse konflikter. Samtidig lærer de om, hvordan man bruger sproget og omkring samspillet mellem mennesker.

Gennem disse elementer udvikles barnets personlige og alsidige kompetencer.

For at understøtte dette opfordrer vi til leg på tværs af alder, køn og udvikling og støtter børnene i opbygning af legerelationer, hvilket vi også bringer i spil, når vi tilrettelægger voksenstyrede aktiviteter.

Barnets personlige og sociale kompetencer udvikles forskelligt. Derfor er vi opmærksomme på det enkelte barn og dets udviklingstrin og viser det tillid i de udfordringer, som det står overfor.

Se herunder via linket hvordan børnene leger alle mine kyllinger, en leg de tidligere har leget med voksne

IMG_0163

Hjælpe- venner 

I Livstræets børnehave har vi en hjælpe- ven ordning, hvor et stort og et lille barn danner par– de er i høj grad selv med til at vælge hinanden. Vi bruger ordningen i vores hverdag alt efter aktiviteter. De store børn er meget bevidste om rollen, idet de er opmærksomme på at hjælpe deres ”lille” ven med stort set alt. Vi har taget fotos af hjælpe- vennerne, som hænger på vores dør. Dette bevirker, at de ældste børn er opmærksomme på de yngre børns behov for hjælp.

Rutiner

Hver morgen indtil ca. 7.30 serverer vi morgenmad, bestående af et tilbud om havregryn med mælk eller havregrød. Hertil serveres mælk, kanel og lidt sukker. En gang imellem bager vi boller som serveret sammen med smør.

Efter morgenmaden og imens for de der ikke har behov for morgenmad i børnehaven er der mulighed for stille leg indenfor og mere aktiv leg udenfor.

Når vi når lidt op af formiddagen har vi morgensamling hvor vi undersøger vejret, dagen, årstiden, vi synger en ugens sang. Der er faste pladser så barnet er tryg i samlingssituationen. Efter sangen gennemgår vi aktivitets - tilbuddene.

Resten af formiddagen og indtil frokost er der voksenstyret leg planlagt i forhold til månedens tema i årshjulet. For de enkelte børn er der fastsat læringsmål som sikre at vi som voksne kan se om det enkelte barn udvikler sig i forhold til de overordnede mål. Nogle gange er aktiviteterne aldersopdelt andre gange er det på tværs af børnegrupperne.

Inden frokost er det blevet tid til at vaskehænder. Hvorefter den enkelte finder madpakken og drikkedunken frem og sætter sig hen til sit bord.

Bordene er fordelt efter alder, således spiser Frø sammen, Spire spiser sammen og Rod spiser sammen. Ved Spire og Frø er der en fast voksen tilknyttet.

Derefter vasker vi hænder igen og tager tøj på for at gå ud - hvis vi ikke har spist vores madpakker udenfor. Nogle har her brug for en lur og det tager de. Udenfor er der fri leg men også tilbud om at fortsætte med nogle af aktiviteterne i forbindelse med månedens tema. I løbet af eftermiddagen serveres frugt og vand.

Kl. ca. 14 kommer SFO ud og leger med også de får tilbudt at deltage i vores aktiviteter.

Ved alle måltider vasker vi hænder før maden skal håndteres og lærer børnene om grunden til at vi vasker hænder.

Science pædagogik

Hvorfor spiser løven ikke jordbær?

Science er en metode der lægger sig op af arbejdet med pædagogiske læreplanen som hedder ” Natur og natur fænomener”.

Når vi anvender science, arbejder vi med børnenes nysgerrighed, undren og spørgsmål. Dette kommer til udtryk gennem vores planlagte aktiviteter, hvor barnet kan være undersøgende, udforskende eller eksperimenterende og har adgang til forskellige materialer der opfordrer barnet til at have plads og mulighed til sin egen forskning.

De voksne skal være foregangsmænd, vise begejstring og udstråle engagement. Møde barnets nysgerrighed og være medlevende i børnenes tilegnelse af naturen samt give plads til at børnene kan eksperimentere med forskellige materialer og med sig selv i uderummet.

Vi vil gerne at 

  • børnene tager initiativ til og er interesseret i at undersøge/sanse.
  • børnene inddrager de andre børn som ikke har været med på turen.
  • børnene sætte ord på de ting vi har set/oplevet og vender tilbage til dem.
  • børnene viser glæde ved ture/legepladsen.

Vi bruger naturen sammen med børnene, til små gåture i området. Her finder vi små ”skatte”, som sten, pinde, blomster, kogler, som vi tager med hjem i børnehaven. Vi lytter til de forskellige lyde der er i naturen og prøver på at efterligne dem.Børnene skal opleve at de voksne kan lide at være i naturen. Det kan f.eks. være, når vi sammen med børnene roder i jorden og undersøger det vi finder, regnorme, biller, frø m.m.

Personalet i Livstræet vil bevidst tilrettelægge læringsprocesser, hvor barnets nysgerrighed vækkes , og hvor barnet får lov til at eksperimentere , og dermed lyst til at lære mere.

Inklusion og anerkendende tilgang

I Livstræet har vi en anerkendende tilgang til alle børn. Vi arbejder målrettet med inkluderende pædagogik i hverdagen. Derfor skal børn med andre forudsætninger ikke ses som børn med fejl, der er besværlige at have med i fællesskabet. For os at se, er det pædagogen, der har en udfordring i at skabe det inkluderende miljø, hvor alle børn tilgodeses. Det er altså ikke barnet, der skal passe til rammen, men rammen, der skal tilpasses barnet.

Mange af disse børn har brug for en forudsigelig hverdag med strukturerede aktiviteter. Det er vigtigt, at vi voksne forbereder barnet på eventuelle skift og på forhånd fortæller dem om aktiviteter, ture ud af huset og lign. Vi anvender derfor piktogrammer aktivt. 

Vi er i dagligdagen også være opmærksomme på sammensætningen af børn i forholdet til aktiviteter. F.eks. dele dem i mindre grupper, placering i rundkreds, ved middagsbordet etc.

Det vigtigste er dog altid barnets tarv, dermed må vi voksne også erkender vores begrænsninger og være parate til at gøre brug af eksterne samarbejdspartnere, når det er nødvendigt, eksempelvis pædagogiske konsulenter.

Målet med inklusion er at give et bedre liv til børn med særlig behov, og vi vil i vores pædagogiske arbejde have fokus på, hvad der er værdifuldt og betydningsfuldt for barnets udvikling.

 

Traditioner

I Livstræet har vi en del traditioner som vi forsøger at holde fast i. Der giver nogle holdepunkter for det enkelte barn og dennes familie.

Sammen med skolen har vi 4 store traditioner

Naturvidenskabsuge 39 

Hvert år afholder vi naturvidenskabsuge omkring et nyt tema. i 2019 er det vandets hemmeligheder. Alle steder på matriklen summer det af børn og voksne der arbejder med samme tema. Det ender altid ud med flotte udstillinger. Vi deltager også sammen med indskolingen i årets masseeksperiment.

Julefest

Den sidste uge op til juleferien står i krea fagenes tegn. Her arbejder alle på at lave flotte juleting til salg i boderne som stilles op dagen før sidste skoledag op til jul. Herfra sælger børnehaven sine pebernødder som er produceret i ugens løb, ligesom poserne de er i er klargjort i ugens løb.

Projektopgaveuge

I løbet af foråret skal 9. årgang lave en projektopgave. Det er blevet til at vi alle arbejder i sammen uge med samme tema. i 2019 var det verdensmålene og det bliver spændende at se hvad der besluttes for 2020. Her bliver vi alle lidt klogere på en emne udenfor årshjulet og det ender med en udstilling som alle er velkomne til at komme og se i løbet af den sidste dag i ugen.

Og alene har vi følgende traditioner

Bedsteforældredag - vi vil fremadrettet have 2 dage, hvor vi inviterer bedsteforældrene til at komme en dag i børnehaven. Men de er altid velkommen.

Den ene dag er en dag i december, hvor bedsteforældrene inviteres til at komme og bage småkager sammen med deres barnebarn. Når kagerne er bagt skal vi hygge og smage på disse.

Den anden bedsteforældredag bliver afviklet i foråret hvor vi gerne vil have en blomsterdag. Her inviteres bedsteforældrene til at komme i børnehaven medbringende en blomst vi kan plante eller så ude i vores uderum.  Når planterne er sået/gravet ned vil vi lave aktiviter omkring emnet krible - krable.

Fastelavn

Hvert år til fastelavn inviterer vi de lokale dagplejere til at komme og slå katten af tønden sammen med os og hygge en formiddag. Børnehaven har bagt fastelavnsboller som denne formiddag spises med stor vellyst og alle er klædt flot ud.

Påsketraditioner 

Til påske gør vi en del ud af at lave, dekorere og sende gækkebreve ud. Derudover sår vi karse i fint dekorerede bøtter med kyllinger som tema. Vi afholder påskefrokost hvor hvert barn medbringer en ret til fælles buffet.

Rodfest Lige inden Rod starter i skole 1. maj holder vi en fest for dem i børnehaven. Her inviteres forældrene og søskende til at komme og tage afsked med de ældste børn der nu starter i skole. Alle medbringer en ret til fælles buffetbord og inden vi spiser skal Rod - børnene vise hvor klar de er til at komme i skole. Det er altid en skøn aften!

Grundlovsfest

De år hvor 5. juni er en hverdag har vi sammen med forældrene frokost i det grønne fra kl. ca. 12 - 14. Det er forældrerådet der arrangerer dette. Vejret bestemmer om det er ude på legepladsen eller under halvtaget der dækkes op.

Juletraditioner 

Til jul laver vi pebernødder til vores fælles julefest som afvikles sammen med skolen den næstsidste skoledag inden juleferien. Derudover laver vi hemmeligheder og gavekort. Det er også her vores ene bedsteforældredag ligger.

Forældre - café 

Vores forældreråb driver en forældrecafé hvor de engang imellem laver kaffe/te bord og inviterer til at I som forældre kan komme forbi og stille spørgsmål, hygge med hinanden og lave legeaftaler.