Om skolen

Velkommen til Langtved Friskole

Jeg er rigtig glad for at kunne byde dig og din familie velkommen på Langtved Friskole. Her har vi børnene i centrum - og det skal forstås bogstavligt.

Langtved Friskole er en faglig skole med plads til bevægelse, kreative aktiviteter og udeskole, som tilgodeser det enkelte barns læringsstil. Vi sikrer os, at vores elever bliver klar til det den verden, der venter dem efter endt 9. klasse, og at de bliver aktive medspillere i det samfund, de er en del af.

Samtidig er vi en skole, hvor fællesskabet vægtes rigtig højt. De store passer på og tager hensyn til de små. Vi har fælles legeplads med vores børnehave, hvilket medvirker til at skabe tryghed og fællesskab hos børnene.

Langtved Friskole er en skole med fokus på faglighed, tryghed og fællesskab, og hvor glæden ved at gå i skole hver dag styrkes og dyrkes.

Mange venlige hilsner

Mette Møller Bisgaard

Skoleleder

Skolelederen fortæller

Hverdagen på skolen

Klik for at læse mere om hverdagen på friskolen

Skolens værdigrundlag

Vores kerneopgave er at skabe et trygt og anerkendende miljø for alle børn med fokus på det enkelte barns læring, udvikling og trivsel.

Vores ambition er at være en skole med 100 elever og 20 børnehavebørn, ligesom vi vil forbindes med faglighed, omtanke, nytænkning inden år 2020. Vi er godt på vej og derfor ønsker vi at være blandt de foretrukne skole- og børnehavevalg på Østfyn inden år 2025. 

Vores passion er at vi har eleven i centrum og følger tidens trend og ”kundernes” krav lidt bedre end alle andre. Vi er gode ambassadører for vores skole og arbejder engageret i samme retning for at nå vores mål.

På Langtved Friskole har vi et fælles værdisæt for alle medarbejdere og elever, som vi arbejder efter. De 4 værdier, der gennemsyrer vores skole kan sammen fattes som INFO … 

* Indflydelse; Aktiv dialog, tage ansvar, lydhøre & modtagelige, og på dit barns skolegang 

* Nytænkning; Udfordre os selv. Bryder vanetænkning, påvirker udviklingen 

* Faglighed; linjefagsuddannet faglærer faglig stolthed, … 

* Omtanke; Ansvarlighed, Fællesskab, tid og plads til den enkelte 

Det, at vi alle arbejder efter de samme værdier har stor betydning for at vi når vores ambitiøse målsætning. Vi er en skole med vækst på agendaen – men det er samtidig også vigtigt for os at vejen til vækst er krydret med begejstring og at vi hjælper hinanden i dagligdagen med at nå vores mål.

 

Rammer for skolens liv:

 • Undervisningen på Langtved Friskole foregår på tværs af de kendte klasseopdelinger.
 • Eleverne inddeles på hold ud fra deres faglige og sociale kompetencer.
 • Holdene er dynamiske og ændres efter elevantal, elevsammensætning og i aller højeste grad efter elevernes behov. 
 • Eleverne undervises i deres nærmeste udviklingszone, hvilket giver mulighed for, at det enkelte barn oplever succes med at løse den stillede opgave.
 • Vores elever udfordres altså altid lige tilpas til at holde fast i lysten til at lære. 
 • Undervisningen tilpasses vores elever og ikke omvendt. 
   

Fokus på læsning

På Langtved Friskole prioriterer vi læsning og skrivning højt, og vi ved, at det er af stor betydning, hvor meget man læser og skriver. Vi arbejder derfor målrettet med læsebånd i indskoling og mellemtrin i dansktimerne, dialogisk oplæsning og ”læs 15”, faglig læsning i alle fag samt tidlig skrivning fra børnehaveklassen.

Det er vigtigt, at eleven læser hver dag. Gør de 15 minutter hyggelige. Læs i sofaen eller i sengen.Brug jeres lokale bibliotek. 

Vigtige faktorer for at blive en god læser:   

 • Dit barn skal læse meget på alle klassetrin 

 • Dit barn skal have støtte til at finde de rette bøger 

 • Du bør, som forælder, selv læse bøger og være en god rollemodel 

 • Der bør være nem adgang til bøger. 

 • Du er interesseret i dit barns læsning 

Hvor mange bøger bør dit barn læse på de forskellige klassetrin:   
1. kl.:  1 letlæsningsbog om dagen 
2. kl.:  2-3 bøger om ugen 
3. – 5. kl.:  3-4 bøger om måneden 
6. – 9. kl.: 1 bog om måneden  

Jo mere du læser, jo bedre bliver du til at læse, og jo bedre du er til at læse, jo mere læser du; øvelse gør mester, sådan er det bare