Velkommen til Børnehaven Livstræet

Velkommen til Børnehaven Livstræet

Som alt andet på Langtved Friskole og børnehave har også børnehaven et trænavn. Børnehavens navn er Livstræet. Børnegrupperne er inddelt i Rod (førskolebørn), Spire (de ca. 4 årige) og Frø (de børn der netop er i gang med deres første år i børnehave) og Mini Frø (de børn der lige er startet og skal lære at gå i børnehave).

Livstræet er en lille, overskuelig børnehave, hvor tryghed og nærvær præger vores hverdag. Det giver os de bedste betingelser for at have øje på det enkelte barns behov og udvikling. Vi er ude rigtig meget og udforsker flittigt nærmiljøet.

Børnehaven er en daginstitution under Langtved Friskole. Børnehaven er normeret til 30 børn.

Livstræets børnehave ligger i en mindre by cirka 20 km udenfor Odense og 11 km fra Nyborg. Der er mulighed for at benytte offentlig transport som skolebus.

Børnehaven er fysisk placeret på skolens areal . Vi kan benytte os af skolens øvrige faciliteter såsom køkkenet, gymnastiksalen, bålhytten m.m. Vi er bevidste om at bruge de lokaler, vi har til rådighed for at skabe plads og ro til børnene. Vi har nem adgang til den lokale skov, sportspladsen og stranden ligger blot 5 km borte.

Hverdagen i børnehaven

Klik for at læse mere om hverdagen på skolen og i børnehaven

 

KERNEOPGAVER

I vores børnehave er vores kerneopgave at anerkende børnene for dem de er og alle de initiativer hvert barn kommer med. Det gør vi ved at være nærværende i vores relation til barnet, er nysgerrig på barnets oplevelse af verden og at hvert barn har en vigtig plads i vores fællesskab. For os er det vigtigt at hvert barn har en god og tryg relation til både børn og voksne i børnehaven, så barnet har en tryg og genkendelig hverdag når de er hos os. Trygheden skaber vi gennem nærvær og omsorg for det enkelte barn og ved at følge vores børn tæt igennem en dag i børnehaven.

Legen er omdrejningspunktet for udvikling sammen med andre børn og voksne i vores hverdag.  Vi voksne er med til at sætte rammen for legen ud fra barnets interesse og inddrager barnets initiativer i samspil med resten af børnefællesskabet. Der er altid plads til at tage en afstikker og gå i børnenes spor, hvor vi voksne er den guidende gennem legen. Læring sker gennem legen og hverdagens rytme. Derfor ser vi også de daglige rutiner såsom at skifte tøj i garderoben som et læringsrum.

For at vi kan sikre den bedste trivsel og udvikling for vores børn i børnehaven er det vigtigt for os at inddrage jer forældres perspektiv som forståelse og anerkendelse af det hele barn.  Vi inkluderer jer forældrene som eksperter på eget barn for at inddrage genkendelige elementer i barnets hverdag mellem hjem og børnehave. Det gør vi blandt andet ved at tage udgangspunkt i det barnet er optaget af for at styrke relationen mellem voksne og bør

Hjælpe- venner 

I Livstræets børnehave har vi en hjælpe- ven ordning, hvor et stort og et lille barn danner par– de er i høj grad selv med til at vælge hinanden. Vi bruger ordningen i vores hverdag alt efter aktiviteter. De store børn er meget bevidste om rollen, idet de er opmærksomme på at hjælpe deres ”lille” ven med stort set alt. Vi har taget fotos af hjælpe- vennerne, som hænger på vores dør. Dette bevirker, at de ældste børn er opmærksomme på de yngre børns behov for hjælp.

 

FORÆLDRESAMARBEJDE

I vores børnehave prioriterer vi et tæt samarbejde med jer forældre for, at kunne samarbejde målrettet omkring jeres barns udvikling og trivsel. Derfor sætter vi stor pris på ærlighed, gensidig respekt og tillid til hinanden. Vi vægter jer forældres fortrolighed meget højt og på den måde mener vi, at vi får det bedste samarbejde omkring dét at se hele barnet. I hverdagen er det vigtigt for os at være nærværende og at vi kan dele hvordan barnets dag er gået og  have en daglig dialog om både stort og småt. Når dit barn starter i Livstræet afholdes der en opstartssamtale efter ca. 3 måneder. Derudover afholdes der forældresamtale 1 gang årligt samt 2 forældremøder fordelt ud på året.

  • at skabe rammer for gode relationer mellem børnene
  • at skabe gode kontakt, børn og voksne imellem
  • voksenstyrede aktiviteter.

BØRNEPERSPEKTIV

I vores børnehave, mener vi at børn skal høres og tages alvorligt. Vi inviterer børnene til at være aktive medskabere i eget liv.
Uanset om der er tale om hverdagsrutiner, børneinitieret aktiviteter eller voksenstyret aktiviteter, tager vi udgangspunkt i børnenes interesser og ønsker. På videoen har vi et eksempel på, hvordan børneperspektivet kan udspille sig i vores hverdag. Her har de voksne sat rammerne ud fra børnenes ønsker og interesser som i dette tilfælde er sneglen. Børnenes interesse for snegle bliver det fælles fokus i legen og skaber grundlag for fordybelse hvor alle børnenes individuelle initiativer bliver en vigtig del af skabelsen af et stærkt børnefællesskab. Når vi følger børnene spor på denne måde, sikre vi at alle børn får succesoplevelser, hos os.
(Indsæt videoklip af snegle ræs) 

Se herunder via linket hvordan børnene leger alle mine kyllinger, en leg de tidligere har leget med voksne

IMG_0163

 

NATUR, UDELIV OG SCIENCE

Natur, udeliv og science er et af vores tre ben, i børnehaven Livstræet. Vi elsker at være ude og vi oplever at uderummet inkluderer og rummer hele børnefællesskabet. Vi inddrager vores uderum, som en del af vores læringsmiljø. Det kan f.eks. være vores legeplads, skoven, sportspladsen, stranden hvor vi giver børnene plads til at få deres egne naturoplevelser. Det gør vi når vi sammen med vores børn er nysgerrige, eksperimenterende og sansende. Det kan f.eks. være i forløb som fra jord til bord, hvor vi sår grøntsager i vores egne højbede, høster og bruger på vores maddage om fredagen. Her følger børnene udviklingen fra spæd start til færdigt produkt. Vi deltager årligt i Den Nationale Affaldsindsamling og Naturfagsfestivals ugen i uge 39.

SOCIAL UDVIKLING

Social udvikling sker i alt gennem vores hverdag både med og uden den voksne på sidelinjen. Særligt arbejder vi med Fri for Mobberi gennem alle grupperne i perioder som fundament for at skabe betydningsfulde venskaber hvor vi arbejder særligt med følelser og empati overfor hinanden. Over middag når vi har legegrupper inddeler vi voksne ud fra vores observationer, børnene i små legegrupper både på tværs af alder og udvikling. Det gør vi for at børnene kan få øje for nye venskaber også for at udvikle sig og lære af hinanden og med hinanden. Vi bruger også i perioder hjælpe venner. Det er hvor en større ven hjælper en mindre ven særligt i vores rutiner. Det skaber tryghed hos den lille ven og bygger på selvværdet hos den store ven. Vi deltager årligt i Bag For en Sag hvor vi sælger kager til jer forældre og bedsteforældre. Pengene vi samler ind går til F. Eks Børnetelefonen. Et par gange om året har vi Legetøjsdag hvor børnene tager et stykke legetøj med hjemmefra og er med til at bestemme dagens indhold og form.

KOMMUNIKATION OG SPROG

I børnehaven har vi særligt fokus på barnets sproglige udvikling. Vi har flere gange ugentlig Læseleg hvor en gruppe børn går fra med vores faste voksen, hvor der læses historie og arbejdes med delelementer fra historien. Gruppen sammensættes efter børnenes udvikling og udfordringer. Børnehaven har ingen madpolitik men derimod appellerer vi til sund fornuft hos jer forældre. Det forstås ved, at det i forældre giver barnet med i madpakken, må barnet spise uanset rækkefølge. Det har vi valgt for at skabe et læringsrum omkring samtalerne ved maden, så samtalerne får mere liv og plads til højtlæsning, røverhistorier og fjolle rim. Fælles morgensang med skolen kommer i den nærmeste fremtid tilbage igen. Her mødes vi en fast dag om ugen, om morgenen med skoledelen hvor vi synger forskellige sange mens vores musikpædagog fra Nyborg Musikskole spiller klaver til. I en nær fremtid starter vi et forløb op gennem Nyborg Musikskole i børnehaven.
Ligeledes har vi et tæt og stærkt samarbejde med Nyborg Kommunes tale-og hørepædagog, som efter behov kommer og underviser hos os i huset.

 

 

”Du kan ikke lære et menneske noget. Du kan bare hjælpe det til at opdage det i sig selv.” Galileo Galilei

Vi tror på at ved at skabe de rette rammer, kan vi vække barnets nysgerrighed og hjælpe det på vej.

Tryk her for at læse mere om vores pædagogiske principper og børnemiljøvurdering