Om børnehaven

Velkommen til Børnehaven Livstræet

Som alt andet på Langtved Friskole og børnehave har også børnehaven et trænavn. Børnehavens navn er Livstræet. Børnegrupperne er inddelt i Rod (førskolebørn), Spire (de ca. 4 årige) og frø (de børn der netop er igang med deres første år i børnehave).

Livstræet er en lille, overskuelig børnehave, hvor tryghed og nærvær præger vores hverdag. Det giver os de bedste betingelser for at have øje på det enkelte barns behov og udvikling. Vi er ude rigtig meget og udforsker flittigt nærmiljøet.

Børnehaven er en daginstitution under Langtved Friskole. Børnehaven er normeret til 30 børn.

Livstræets børnehave ligger i en mindre by cirka 20 km udenfor Odense og 11 km fra Nyborg. Der er mulighed for at benytte offentlig transport som skolebus.

Børnehaven er fysisk placeret på skolens areal . Vi kan benytte os af skolens øvrige faciliteter såsom køkkenet, gymnastiksalen, bålhytten m.m. Vi er bevidste om at bruge de lokaler, vi har til rådighed for at skabe plads og ro til børnene. Vi har nem adgang til den lokale skov, sportspladsen og stranden ligger blot 5 km borte. 

 

Hverdagen i børnehaven

Klik for at læse mere om hverdagen på skolen og i børnehaven

 

Hvad brænder vi som børnehave for?

1. Science pædagogik

Hvorfor spiser løven ikke jordbær?

Science er en metode der lægger sig op af arbejdet med pædagogiske læreplanen som hedder ” Natur og natur fænomener”.

Når vi anvender science, arbejder vi med børnenes nysgerrighed, undren og spørgsmål. Dette kommer til udtryk gennem vores planlagte aktiviteter, hvor barnet kan være undersøgende, udforskende eller eksperimenterende og har adgang til forskellige materialer der opfordrer barnet til at have plads og mulighed til sin egen forskning.

De voksne skal være foregangsmænd, vise begejstring og udstråle engagement. Møde barnets nysgerrighed og være medlevende i børnenes tilegnelse af naturen samt give plads til at børnene kan eksperimentere med forskellige materialer og med sig selv i uderummet.

Vi vil gerne at

  • børnene tager initiativ til og er interesseret i at undersøge/sanse.
  • børnene inddrager de andre børn som ikke har været med på turen.
  • børnene sætte ord på de ting vi har set/oplevet og vender tilbage til dem.
  • børnene viser glæde ved ture/legepladsen.

Vi bruger naturen sammen med børnene, til små gåture i området. Her finder vi små ”skatte”, som sten, pinde, blomster, kogler, som vi tager med hjem i børnehaven. Vi lytter til de forskellige lyde der er i naturen og prøver på at efterligne dem. Børnene skal opleve at de voksne kan lide at være i naturen. Det kan f.eks. være, når vi sammen med børnene roder i jorden og undersøger det vi finder, regnorme, biller, frø m.m.

Personalet i Livstræet vil bevidst tilrettelægge læringsprocesser, hvor barnets nysgerrighed vækkes , og hvor barnet får lov til at eksperimentere , og dermed lyst til at lære mere.

2. Leg og betydningsfulde venskaber

Vi arbejder målrettet og iværksætter bevidst en praksis med henblik på at styrke børns fællesskaber gennem vores aktiviteter og leg.

Personalet har fokus på:

  • at skabe rammer for gode relationer mellem børnene
  • at skabe gode kontakt, børn og voksne imellem
  • voksenstyrede aktiviteter.

Børn lærer mange ting gennem leg. De udvikler forståelse for hinanden, empati, forhandle, vente på tur, lytte til hinanden, løse konflikter. Samtidig lærer de om, hvordan man bruger sproget og omkring samspillet mellem mennesker.

Gennem disse elementer udvikles barnets personlige og alsidige kompetencer.

For at understøtte dette opfordrer vi til leg på tværs af alder, køn og udvikling og støtter børnene i opbygning af legerelationer, hvilket vi også bringer i spil, når vi tilrettelægger voksenstyrede aktiviteter.

Barnets personlige og sociale kompetencer udvikles forskelligt. Derfor er vi opmærksomme på det enkelte barn og dets udviklingstrin og viser det tillid i de udfordringer, som det står overfor.

Se herunder via linket hvordan børnene leger alle mine kyllinger, en leg de tidligere har leget med voksne

IMG_0163

Hjælpe- venner 

I Livstræets børnehave har vi en hjælpe- ven ordning, hvor et stort og et lille barn danner par– de er i høj grad selv med til at vælge hinanden. Vi bruger ordningen i vores hverdag alt efter aktiviteter. De store børn er meget bevidste om rollen, idet de er opmærksomme på at hjælpe deres ”lille” ven med stort set alt. Vi har taget fotos af hjælpe- vennerne, som hænger på vores dør. Dette bevirker, at de ældste børn er opmærksomme på de yngre børns behov for hjælp.

Pædagogiske principper for børnehaven Livstræet

                    Man skal blive til nogen før man kan blive til noget.

Vores værdier bygger på de samme som skolens, hvor det at være en del af fællesskabet vægtes højt samt det at være nærværende og yde omsorg for det enkelte barn.

I Livstræet lægger vi vægt på, at både børn og forældre er glade for at komme her. De skal føle sig trygge i hverdagen hos os.

Vi prioriterer derfor følgende højt:

- Vi vægter en god omgangstone både blandt barn/barn og barn/voksen

- Vi er opmærksomme på det enkelte barn

- Vi har en åben daglig dialog med forældre og prioriterer et stærkt og godt forældresamarbejde.

I Livstræet lægger vi stor vægt på den anerkendende tilgang til det enkelte menneske. Det er vigtigt, at barnet bliver mødt med respekt og ligeværdighed. At barnet føler sig set, hørt og mødt, at man har en værdi i sig selv. I børnehaven har vi stor fokus på den pædagogisk kvalitet i samværet med børnene. En stor del af læringen i institutionen foregår i det sociale fællesskab. Det er vigtigt at børnene er en del af det sociale liv og føler sig værdsat af fællesskabet med de andre børn og voksne. Vores vigtigste opgave er at støtte og guide børnenes læring i dette, mens de går i børnehaven. Vi tager naturligvis altid udgangspunkt i det enkelte barn og udviklingen af det enkeltes barns kompetencer, således får barnets optimale muligheder for at udvikle sig selv og i det store fællesskab. Inklusion er et nøglebegreb for os. I Livstræets børnehave er der plads til alle børn og alle børn har en vigtig værdi i sig selv og ret til at blive anerkendt for at være den man er.   For os går læring og udvikling hånd i hånd. Grundlæggende handler det om, at barnet udvikler kompetencer, det ikke tidligere besad. Læring foregår på mange niveauer. Børn lærer gennem handling alene og i fællesskab med andre. De udvikler sig selv og deres kompetencer gennem fri leg og gennem pædagogisk tilrettelagte aktiviteter. De lærer ved at lege, gennem nysgerrighed og ved at blive udfordret. Læring foregår overalt, og det er op til os at skabe de nødvendige rammer for, at læring og udvikling har optimale vilkår.

Derfor handler det om at sammensætte en hverdag, hvor der både er plads til strukturerede aktiviteter samt den frie leg, men altid med udgangspunkt i den aktuelle børnegruppes sammensætning og behov.

Vi tror på, at vi kan vække barnets nysgerrighed og hjælpe det på vej ved at skabe de rette rammer.

”Du kan ikke lære et menneske noget. Du kan bare hjælpe det til at opdage det i sig selv.” Galileo Galilei

Vi tror på at ved at skabe de rette rammer, kan vi vække barnets nysgerrighed og hjælpe det på vej.

Tryk her for at læse mere om vores pædagogiske principper og børnemiljøvurdering