Hverdagen på friskolen

 

Indskolingen

Skoledagen starter kl. 8:15. I børnehaven og indskolingen er en afgørende del af undervisningen tilrettelagt således at gøre-røre-tilgangen er en af de vigtigste læringsstilstilgange, og vores elever kommer ud i naturen, får lov til at spille på instrumenter, tester deres kreative evner og ideer i krea-værkstedet og får pulsen op til vores idrætstimer. Eleverne har idræt 4 lektioner om ugen ud over den bevægelse, der hver dag er indlagt i de faglige aktiviteter. Derudover prioriterer vi særligt faget dansk, da dette fag danner grobund for de fleste andre fag, børnene møder i deres skoletid. I indskolingen tilrettelægges undervisningen således, at børnene gennem en engageret indsats i timerne, når dagens faglige læring, og således ikke har lektier.

Mellemtrinet

På mellemtrinnet har vi faglige bevægelsesaktiviteter hver dag i løbet af lektionerne. Lektiemængden øges, men ellers vil rigtig meget af det eleverne kender fra indskolingen, fortsætte på et højere niveau. Brugen af IT til løsning af de faglige aktiviteter vil i høj grad præge hverdagen. Hovedparten af det eleverne skriver og arbejder med, lægges på deres googledrev.

Udskolingen

I udskolingen gør vi eleverne klar til ungdomsuddannelserne som venter forude. Her skal eleverne og deres forældre vænne sig til at informationer går via eleverne og ikke nødvendigvis direkte til forældrene fra lærerne. Her nedtrappes bevægelsesaktiviteterne samtidig med, at vi nærmer os udgangen af grundskolen. I udskolingen er det muligt at komme i praktik, ligesom eleverne sendes i brobygning, hvor de fagligt udfordres på en sjov og spændende måde. Vi har bl.a. været igang med at opklare mord (CSI) og været i matematikværkstedet og arbejde med formler.

Frikvarter

Vi har efter ønske fra eleverne ændret vores frikvarterer fra skoleåret 2017/18, så børnene har tid til at lege mellem fagligheden. 10frikvarteret varer 30 minutter og 12frikvarteret 45 minutter.

Morgensamling
Vi har fælles morgensamling og kor hver onsdag i 1. lektion. Her er der mulighed for at klasserne fremfører gennemførte projekter, en sang eller holde en lille tale. Det er en vigtig fælleskabshenførende aktivitet, og både skole og børnehave deltager med glæde i disse fine stunder.
Skolebus

Skolebussen kører til og fra skolen både mod Ullerslev og Nyborg. Vi tilpasser hvert år start- og stoptiderne, så eleverne med bus har mindst mulig ventetid.