Forældresamarbejde

I børnehaven livstræet

Vi lægger vægt på en åben daglig dialog med forældrene, hvor nøgleordet er gensidig respekt. Det er vigtigt med et godt samarbejde, da vi er hinandens sparringspartnere ift. barnets trivsel og udvikling, og derfor vægter vi også et højt informationsniveau fra begge sider om barnets hverdag.

I Livstræet har en fast struktur for forældresamtaler og forældremøder.

 • Informationsmøde for de nye forældre
 • 3 måneders samtale (start samtaler)
 • Fælles forældremøde, hvor vi fortæller om vores pæd. arbejde med billeder fra hverdagen læreplaner, valg til forældrerådet osv.
 • Skolestartsamtaler for den kommende skolegruppe samt Anne fra skoledelen
 • Afslutningsfest for kommende skolebørn hvor alle forældre , børn og søskende deltager.
 • Forældrerådsmøder 4-5 gange om året
I skoledelen

Vi ser forældresamarbejdet som noget af det mest afgørende for barnets liv og gang på vores skole. Vi vægter derfor et individuel forældresamarbejde som tilpasses den enkelte familie. Vi sætter meget stor pris på vores forældre og deres aktive indsats i barnets skoleliv.

Alle forældre
 • inviteres til forældremøde ved skoleårets start
 • inviteres minimum til 1 forældresamtale om året
Nogle forældre
 • inviteres til individuelle forældresamtaler, når der er et behov herfor
I indskolingen
 • inviteres nogle forældre til samtaler om skoleparathed
 • inviteres alle forældre til 2 samtaler om barnets faglige og sociale trivsel
I udskolingen
 • inviteres nogle forældre til samtaler om uddannelsesparathed
 • inviteres forældrene til dialog om ungdomsuddannelsesvalg

På årets lejrskole inviteres forældrene i mindre omfang til at deltage i samarbejde med det faste personale. Forældrenes opgaver er ofte nattevagten, medhjælpere ved madlavning og andre praktiske opgaver. Derudover benytter vi Jer forældre til at hjælpe med transport af børnene til særlige arrangementer vi ikke kan nå med offentlige transport.